Policy

Fair Transport
Självklart står vi bakom Fair Transport som Sveriges Åkeriföretag driver. Det går helt i linje med vår idé om hur en sund och ansvarsfull verksamhet drivs. Ställningstagandet innebär ingen förändring i vår verksamhet, utan vi gör på samma sätt som vi alltid gjort. Det innebär att jobba för goda arbetsförhållanden, hög trafiksäkerhet och dessutom göra smarta miljöval.

Läs gärna mer på https://fairtransport.se/company/hedenskogs-akeri-ab

 

Miljöpolicy

Allt omkring oss är miljö; lastbilshytten, vägen, trafiken, rastplatsen, klotet, fikastunden och kontorsplatsen. Vi bryr oss om miljön i både stort och smått. Vi tänker miljö i alla val, allt från bränsle till printerpapper. Hellre bränsle av förnybar sort än fossilt slag. Hellre kaffekopp av glas än plast. Hellre handduk av tyg än papper.

Vi minskar vårt avtryck i miljön genom att:

 • i möjligaste mån välja förnybart bränsle
 • utbilda alla chaufförer i sparsam körning
 • hantera farligt avfall på rätt sätt
 • källsorterar noggrant
 • undvika engångsprodukter i plast eller papper
 • bara printa det nödvändigaste

 

Trafiksäkerhetspolicy

Du som är chaufför här hos oss är ett proffs och en förebild för andra i trafiken. Ditt goda uppförande som yrkesman visar kunder, kollegor och medtrafikanter att vi är att lita på. Det finns många risker på vägarna, för att minska dem sätter vi alltid säkerheten först genom att visa hänsyn och respekt. Detta gör vi genom att:

 • hålla rätt hastighet
 • hålla tillräckligt avstånd
 • använda mobiltelefon kopplad till handsfree
 • följa kör- och vilotider
 • respektera vår noll-tolerans mot alkohol och droger
 • använda bälte

Det är viktigt att våra bilar är en bra och säker arbetsplats. Därför ser vi till att förebygga problem genom regelbundna kontroller och service.

 

Kvalitetspolicy

Vi gillar service. Vi är ärliga. Lojalitet är självklart.
Vi är genuint intresserade av att ta hand om våra kunder. Kundens krav är vår lägsta-nivå. Vi väljer långsiktiga relationer. Vi vill utvecklas tillsammans. Vi bygger kvalité genom:

 • vår duktiga personal
 • bra och tydlig dialog
 • att alltid finnas till hands
 • ett vänligt och pålitligt sätt
 • att satsa på riktigt bra utrustning
 • att minska risken för incidenter
 • stabilitet

 

CSRpolicy

Vi bygger våra relationer på ärlighet och tillit, både med medarbetare och med kunder. Hos oss hör varken mutor, korruption, osund konkurrens, diskriminering eller mobbing hemma!
Vi gillar personligheten, ytan är en bisak.

 • Sunda arbetsvillkor och värderingar ger ett företag som mår bra.
 • Vi ger vår personal en trygg anställning och goda arbetsförhållanden.
 • Vi respekterar mänskliga rättigheter och tillämpar ingen diskriminering av vare sig kön, handikapp, religion eller etnisk tillhörighet.
 • Vi tar avstånd från barnarbete och social dumpning, likaväl som från mutor, korruption, penningtvätt och kartellbildning.
 • Vi är emot bedrägeri och brottslighet.
 • Vi väljer att samarbeta med lejåkare som tar socialt ansvar.
 • Vi har de tillstånd, den kunskap och den erfarenhet som krävs för att följa regler och lagar, såsom arbetstidslagen och arbetsmiljölagen.
 • Vi respekterar naturligtvis föreningsrätten och rätten att visselblåsa.
 • Allt omkring oss är miljö; lastbilshytten, vägen, trafiken, rastplatsen, klotet, fikastunden och kontorsplatsen.
 • Vi bryr oss om miljön i både stort och smått.
 • Vi tänker miljö i alla val, allt från bränsle till printerpapper.
 • Vi värnar demokrati och fri företagsamhet.
 • Vi stödjer arbete som hjälper dem som har det svårt i samhället.