Historik

Från häst & vagn till 2000-talet.

Anders_på_HDn

Hedenskogs Åkeri har nu kommit in på fjärde generationens åkare.
Från transporter för Göteborgs stad med häst och vagn vid förra seklets början och fisktransporter med handkärra på 1920-talet, via 30-talets kärva tider med grus- och anläggningstransport, till 40-talet när krigsmakten tog bilarna i beslag.

Efter krigsslutet togs verksamheten upp igen, då var det bröd- och styckegodstransporter på Harley Davidson-motorcyklar, som så småningom utvecklades till VW-pickups vars huvudsakliga last var livsmedel.

Dagens åkeri har som huvudnäring att transportera tankcontainers för ett antal stadigvarande samarbetspartners. Vi kör också distribution av frysgods.
Vi utför även en liten del containertransporter, då ofta med tippchassie.

Anders och pickup

Övrig verksamheten består av värmning och diskning av tankcontainers för våra samarbetspartners.

Vår största tillgång är våra duktiga medarbetare. De har huvudansvar för var sin bil och det märks på skötseln – rena, fräscha bilar att vara stolt över!

Vår fordonsflotta består idag av fem dragbilar, en distributionsbil och ett antal chassien. Bland dessa finns ett tippchassie och flera ADR-klassade chassien.

Vi har en verkstad där vi sköter daglig översyn och mindre reparationer av fordonen. Vi utför även mindre reparationer på tankcontainers. Vi har också goda tvättmöjligheter för bilarna i egen tvätthall.

110an lastas2

Vi är ett litet familjeföretag som trivs gott ihop och gillar att göra det vi är bra på – vi underlättar för våra kunder och ge dem den där extra servicen och tryggheten som gör skillnad.