Verksamhet

Verksamhet
Vi är ett fristående familjeföretag som sedan starten 1934 ägts av familjen Hedenskog. Idag drivs åkeriet av Thomas & Gabriella Hedenskog, som tillsammans med sina mycket kompetenta medarbetare varje dag gör sitt allra bästa för åkeriets kunder/samarbetspartners.

Vår verksamhet består av tre delar som är starkt integrerade i varandra. Vi utför vägtransporter, vi en ångvärmeanläggning och senaste tillskottet är en tankdisk-station. Vi utför transporter, värmning och diskning av tankcontainers för stadigvarande kunder. I ett samarbete med Fraktkedjan Väst har vi även en distributionsbil som transporterar frysgods för ICA.

Fordon
Idag består vår fordonsflotta av en distributionsbil och sex dragbilar varav fyra av dem har Euro 6 motor. Vi har ett 20 fots tipp-chassie och ett antal ADR-klassade containerchassien.

hoyertank1

Ånga
Vi erbjuder våra kunder ånguppvärmning av tankcontainers inför leverans. Vi lägger stor vikt vid säkerhet, det innebär bland annat att vi har ett väl utbyggt, delvis automatiserat, styrsystem. Det är ett bra verktyg som ser till att vi alltid levererar enheter med rätt temperatur i rätt tid. För extra trygghet, har vi även manuell övervakning större delen av dygnet. Anläggningen är EX-klassad.

Disk
Vår tankdisk-anläggning stod klar i somras. Vi har lagt stort fokus på miljöaspekten och jobbar aktivt tillsammans med våra samarbetspartners för att minimera vår påverkan på miljön.

Truck
För att öka flexibiliteten har vi en containertruck som lyfter både tomma och lastade containers.