Om oss

tyskkoppling

Vision
Hedenskogs Åkeri AB skall vara det självklara valet när det gäller transport och värmning av tankcontainers. Det valet grundar sig på kundens erfarenhet av vår kompetens, servicegrad och kvalitet. Vår kund kan med fullt förtroende lämna sitt uppdrag till oss och veta att det kommer att bli utfört helt enligt önskemål. Vi klarar detta genom medarbetare med stor erfarenhet och engagemang utöver det vanliga.

Affärsidé
Att bedriva vägtransporter och därtill hörande tjänster med hög service och kvalitet. Alltid med fokus på kundens önskemål och behov.